Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/77/2023

(FO) Béreš Štefan (22.11.1969)

Fibichova 1519, 04001 Košice-Juh

Spisová značka, typ konania:
26OdK/77/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Béreš Štefan, Fibichova 1519, 04001 Košice-Juh, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie