Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/78/2023

(FO) Balogová Žaneta (19.02.1980)

Ondavská ulica 452/8 , 07622 Vojčice

Spisová značka, typ konania:
26OdK/78/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
03.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.06.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Žaneta, Ondavská ulica 452/8 , 07622 Vojčice, Slovensko
Lehoty:
19.06.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.07.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.07.2023 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.08.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.08.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 500,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 60,88 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie