Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/154/2023

(FO) Bunda Juraj (06.07.1958)

Ulica energetikov 190, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/154/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
23.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.04.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bunda Juraj, Ulica energetikov 190, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie