Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/48/2023

(FO) Michalíková Edita (08.11.1974)

Záborského 12/19 , 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
2OdK/48/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Michalíková Edita, Záborského 12/19 , 03601 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie