Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/46/2023

(FO) Škorová Adriána (18.03.1992)

Pittsburgská 1673/20 , 01008 Žilina

Spisová značka, typ konania:
3OdK/46/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Škorová Adriána, Pittsburgská 1673/20 , 01008 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--