Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/47/2023

(FO) Horník Martin (01.11.1991)

Čiakov 724 , 01354 Kolárovice

Spisová značka, typ konania:
3OdK/47/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horník Martin, Čiakov 724 , 01354 Kolárovice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--