Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/49/2023

(FO) Hollý Peter (20.06.1977)

Žilina , 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1OdK/49/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 27.05.2023
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hollý Peter, Žilina , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--