Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/169/2023

(FO) Bránik Ján (21.08.1989)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/169/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 27.05.2023
Stav konania:
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.05.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bránik Ján, Mesto Prievidza , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie