Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. B1-6R/1/2017

(PO) PWR - Plastic waste recycling a. s., IČO 36058645

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-6R/1/2017, Reštrukturalizácia
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Stav konania:
10.11.2017 - Skončená reštrukturalizácia, potvrdenie plánu súdom
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.01.2017 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
07.02.2017 - Začaté reštrukturalizačné konanie
28.02.2017 - Povolená reštrukturalizácia
10.11.2017 - Skončená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
PWR - Plastic waste recycling a. s., IČO 36058645, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--