(FO) Topor Peter (25.06.1978)

Považská Bystrica , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40NcKR/23/2016, Iné
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
18.01.2017 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
21.09.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
18.01.2017 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Topor Peter, , 01701 Považská Bystrica,
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--