(PO) AUTOMONT J.M., s.r.o. v konkurze, IČO 31699618

Počekanec 16/26, 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
2R/1/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.09.2011 - Začaté konkurzné konanie
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 14.12.2011
do 19.01.2018
od 14.09.2011
do 13.12.2011
Navrhovatelia:
AUTOMONT J.M., s.r.o. v konkurze, IČO 31699618, Počekanec 16/26, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--