Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/200/2023

(FO) Boldyová Miroslava (31.01.1987)

Železničná 327/20 , 05992 Huncovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/200/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
05.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.06.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boldyová Miroslava, Železničná 327/20 , 05992 Huncovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--