(PO) Realitný fond Hniezdne, s.r.o. v konkurze, IČO 43941346

Hniezdne 180, 06501 Hniezdne

Spisová značka, typ konania:
3R/8/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Daniela Baranová
Správca:
Stav konania:
23.10.2012 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.11.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.10.2012 - Začaté konkurzné konanie
23.10.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.10.2012
do 05.02.2013
Navrhovatelia:
Realitný fond Hniezdne, s.r.o. v konkurze, IČO 43941346, Hniezdne 180, 06501 Hniezdne, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--