(PO) ZEPRIS s.r.o., IČO 35761024

Rovinka 324, 90041 Rovinka

Spisová značka, typ konania:
2R/4/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Stav konania:
07.03.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.03.2012 - Začaté konkurzné konanie
07.03.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 07.03.2012
do 13.05.2016
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--