Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/128/2023

(FO) Blaškovičová Anna (22.07.1953)

Na Hôrke 46/35 , 94911 Nitra - Diely

Spisová značka, typ konania:
20OdK/128/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Správca:
Stav konania:
04.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.06.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Blaškovičová Anna, Na Hôrke 46/35 , 94911 Nitra - Diely, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie