(PO) Citadel s.r.o. " v konkurze", IČO 36654485

Mladých budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2R/1/2013, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
30.04.2013 - Vyhlásený konkurz, vyhlásenie konkurzu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.04.2013 - Začaté konkurzné konanie
30.04.2013 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Citadel s.r.o. " v konkurze", IČO 36654485, Mladých budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--