(PO) DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze, IČO 36798461

Pod Sokolice 1C/6673, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
3R/8/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
16.01.2013 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.01.2013 - Začaté konkurzné konanie
16.01.2013 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze, IČO 36798461, Pod Sokolice 1C/6673, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--