(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Spisová značka, typ konania:
4R/1/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Stav konania:
24.05.2013 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.05.2013 - Začaté konkurzné konanie
24.05.2013 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 24.05.2013
do 09.09.2013
Navrhovatelia:
PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748, Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--