Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/211/2023

(FO) Štrbák Miroslav (01.11.1978)

Obrancov mieru 1156, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
40OdK/211/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
07.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.06.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štrbák Miroslav, Obrancov mieru 1156, 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--