(PO) SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2R/18/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Daniel Ivanko, PhD.
Správca:
od 21.01.2022
Stav konania:
29.04.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.12.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.04.2016 - Začaté konkurzné konanie
29.04.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 18.01.2018
do 20.01.2022
od 29.04.2016
do 15.08.2016
Navrhovatelia:
SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456, Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 604 522,26 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--