Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/273/2023

(FO) Haring Ján (23.12.1972)

Malachov , 97405 Malachov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/273/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 15.07.2023
Stav konania:
15.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.06.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Haring Ján, , 97405 Malachov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 46 352,81 € , majetok v hodnote 55,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 330,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie