Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/261/2023

(FO) Bodnárová Viera (08.06.1977)

Železničná 692, 97901 Rimavská Sobota

Spisová značka, typ konania:
2OdK/261/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
13.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.06.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bodnárová Viera, Železničná 692, 97901 Rimavská Sobota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 25,46 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--