Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/46/2023

(FO) Vavrík Branislav (14.05.1974)

Belinského 1039/15 , 85101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
21OdK/46/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 20.09.2023
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vavrík Branislav, Belinského 1039/15 , 85101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--