Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/16/2023

(FO) Kináč Pavel (18.11.1980)

Parková 401, 04417 Slanec

Spisová značka, typ konania:
87OdK/16/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Kališka
Správca:
Stav konania:
25.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kináč Pavel, Parková 401, 04417 Slanec, Slovensko
Lehoty:
09.08.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.09.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.09.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.09.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.10.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 44 450,04 € , majetok v hodnote 500,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 4,80 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie