(PO) KESIL s.r.o., IČO 36216496

Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Spisová značka, typ konania:
31K/25/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Kališka
Správca:
Stav konania:
14.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.08.2023 - Začaté konkurzné konanie
14.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 14.10.2023
do 13.12.2023
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
29.12.2023 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.01.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.02.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
12.02.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.02.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 483 825,97 € , majetok v hodnote 16 800,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 3 000,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie