Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/139/2023

(FO) Dzuriková Helena (21.10.1985)

Medzevská 484/19 , 04423 Jasov

Spisová značka, typ konania:
43OdK/139/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
Stav konania:
02.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.08.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dzuriková Helena, Medzevská 484/19 , 04423 Jasov, Slovensko
Lehoty:
17.08.2023 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.09.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.09.2023 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.10.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.10.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 108,73 € , majetok v hodnote 736,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 519,70 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie