Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/249/2023

(FO) Bača Lukáš (10.11.1989)

Podhorany 126, 05993 Podhorany

Spisová značka, typ konania:
7OdK/249/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Správca:
od 12.08.2023
Stav konania:
12.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.08.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bača Lukáš, 126, 05993 Podhorany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--