Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/311/2023

(FO) Dančová Anna (10.05.1969)

Podkriváň 44 , 98551 Podkriváň

Spisová značka, typ konania:
2OdK/311/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 10.08.2023
Stav konania:
10.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.07.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.08.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dančová Anna, Podkriváň 44 , 98551 Podkriváň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie