(PO) BEL - TRADE, s.r.o., IČO 35795476

Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
24K/19/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 03.10.2023
Stav konania:
03.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.10.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
BEL - TRADE, s.r.o., IČO 35795476, Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--