(PO) Foodstyle s.r.o., IČO 46382763

Hencovská 287, 09302 Hencovce

Spisová značka, typ konania:
1K/27/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
od 26.08.2023
Stav konania:
26.08.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.08.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Foodstyle s.r.o., IČO 46382763, Hencovská 287, 09302 Hencovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie