Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/38/2023

(FO) Miškovič Viktor (25.06.1966)

Nacina Ves 299, 07221 Nacina Ves

Spisová značka, typ konania:
87OdK/38/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Kališka
Správca:
Stav konania:
05.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Miškovič Viktor, 299, 07221 Nacina Ves, Slovensko
Lehoty:
20.09.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.10.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.10.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.11.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
20.11.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie