Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/286/2023

(FO) Bilý Ľuboš (11.11.1994)

Hrabské 137, 08606 Hrabské

Spisová značka, typ konania:
7OdK/286/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Správca:
od 20.09.2023
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bilý Ľuboš, 137, 08606 Hrabské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--