Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/287/2023

(FO) Billá Marcela (21.12.1972)

Rokytov 130, 08601 Rokytov

Spisová značka, typ konania:
7OdK/287/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Stav konania:
22.11.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
22.11.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Billá Marcela, 130, 08601 Rokytov, Slovensko
Lehoty:
06.11.2023 Pondelok
Billá - Lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
86 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
63 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--