Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/287/2023

(FO) Billá Marcela (21.12.1972)

Rokytov 130, 08601 Rokytov

Spisová značka, typ konania:
7OdK/287/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Billá Marcela, 130, 08601 Rokytov, Slovensko
Lehoty:
06.11.2023 Pondelok
Billá - Lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--