Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/288/2023

(FO) Bendik Milan (02.12.1971)

Višňová 6517, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
7OdK/288/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Správca:
od 28.08.2023
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bendik Milan, Višňová 6517, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
04.10.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.11.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.11.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.11.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.12.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--