Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/40/2023

(FO) Sliško Alexander (25.12.1948)

Nacina Ves 318, 07221 Nacina Ves

Spisová značka, typ konania:
87OdK/40/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Kališka
Správca:
od 20.09.2023
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sliško Alexander, 318, 07221 Nacina Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie