Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/164/2023

(FO) Bartok Ladislav (30.07.1953)

Mlynárska 2285, 04001 Košice-Juh

Spisová značka, typ konania:
31OdK/164/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
ThDr. JUDr. Peter Melichárek
Správca:
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartok Ladislav, Mlynárska 2285, 04001 Košice-Juh, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie