Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/117/2023

(FO) Bilas Rudolf (16.09.1967)

J. Gagarina 847, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
8OdK/117/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Žaneta Motyková
Správca:
od 20.09.2023
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bilas Rudolf, J. Gagarina 847, 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--