Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/297/2023

(FO) Zvěřina Marián (25.10.1973)

Východná 7267, 91108 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/297/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zvěřina Marián, Východná 7267, 91108 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--