Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/378/2023

(FO) Abrahám Roman (09.07.1994)

Cementárenská cesta 4637, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/378/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Abrahám Roman, Cementárenská cesta 4637, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--