Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/296/2023

(FO) Balažovičová Jolana (06.03.1957)

Dibrovova 840/20 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/296/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
01.12.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
01.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balažovičová Jolana, Dibrovova 840/20 , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
06.11.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.11.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.12.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
23 827,95 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
98 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
72 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie