Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/296/2023

(FO) Balažovičová Jolana (06.03.1957)

Dibrovova 840/20 , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/296/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balažovičová Jolana, Dibrovova 840/20 , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
06.11.2023 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.11.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.12.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie