Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/299/2023

(FO) Žák Bohumil (09.04.1976)

Kálnica 58, 91637 Kálnica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/299/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 20.09.2023
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žák Bohumil, 58, 91637 Kálnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie