Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/171/2023

(FO) Bartoš Ondrej (25.12.2000)

Školská 539, 97652 Čierny Balog

Spisová značka, typ konania:
1OdK/171/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.09.2023
do 03.04.2024
Navrhovatelia:
Bartoš Ondrej, Školská 539, 97652 Čierny Balog, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie