Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/313/2023

(FO) Gábor Róbert (21.10.1972)

Rakúsy 208, 05976 Rakúsy

Spisová značka, typ konania:
5OdK/313/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 12.10.2023
Stav konania:
12.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.09.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.10.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gábor Róbert, 208, 05976 Rakúsy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--