Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 20R/2/2023

(PO) MAJES výťahy a eskalátory, a.s., IČO 35770732

Bojnická 18, 83104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
20R/2/2023, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Správca:
Stav konania:
21.11.2023 - Povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
29.09.2023 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
14.10.2023 - Začaté reštrukturalizačné konanie
21.11.2023 - Povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
MAJES výťahy a eskalátory, a.s., IČO 35770732, Bojnická 18, 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--