Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/90/2023

(FO) Chudík Ľubomír (21.07.1971)

Terchovská 972, 90028 Zálesie

Spisová značka, typ konania:
24OdK/90/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
12.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.10.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Chudík Ľubomír, Terchovská 972, 90028 Zálesie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--