(PO) SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, IČO 36269620

Bratislavská 4356, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
20K/8/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Veronika Židek
Správca:
--
Stav konania:
21.11.2023 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.11.2023 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, IČO 36269620, Bratislavská 4356, 92601 Sereď, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie