(PO) Vladimír Krchňák, v.o.s., IČO 36279692

Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
23K/17/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
od 24.10.2023
Stav konania:
24.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.10.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vladimír Krchňák, v.o.s., IČO 36279692, Svätovavrinecká 13920/10 , 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--