Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/64/2023

(FO) Lakatošová Erika (29.04.1964)

Barca 15 , 98251 Barca

Spisová značka, typ konania:
3OdK/64/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr., LL.M. Dominika Vavreková
Správca:
Stav konania:
26.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.10.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatošová Erika, Barca 15 , 98251 Barca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 10 166,60 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie