Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/11/2017

(PO) CONTROL.ING, s. r. o., IČO 44878168

Gozovská 80/42, 90055 Lozorno

Spisová značka, typ konania:
B1-4K/11/2017, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
20.04.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.02.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.04.2017 - Začaté konkurzné konanie
20.04.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kušnírová Vadelová, IČO , Grösslingova 4 , 81109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 214 101,98 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--