Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/130/2023

(FO) Čiško Jozef (22.03.1972)

Lachova 1602, 85103 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
21OdK/130/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
07.11.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.09.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.11.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čiško Jozef, Lachova 1602, 85103 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--